Posts Tagged ‘sekt’

All my friends are dead

fredag, november 5th, 2010

De fleste kjenner i dag til såkalte åndemedium, synske eller «klarsynte» som de kaller seg selv, blant annet via utallige TV-programmer i senere tid. Jobben til et åndemedium er å få kontakt med avdøde slektninger eller bekjente av sin klient og overbringe beskjeder fra dem. (mer…)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Take me down to the Paradise City

søndag, oktober 24th, 2010

At jorden er rund, eller i hvert fall at overflaten er buet, har stort sett vært kjent og etablert så lenge folk har klart å se utover horisonten og legge to og to sammen. På tross av populærvitenskapelige vinklinger som fremstiller flat jord som det etablerte verdensbildet helt frem til Columbus heiste seil, var det på den tiden stort sett dypt religiøse tullinger som trodde på dette, ikke ulikt dagens kreasjonister i USA. En mann i USA startet også på 1870-tallet en egen religion basert på en mye fjernere vitenskapelig teori. (mer…)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter