Om

Siden blir skrevet av en 29 år gammel trønder med litt over middels interesse for historie. Håper på å kunne opprettholde en brukbar oppdateringsfrekvens med nytt innlegg ca. annenhver dag en gang i uka uten at det går ut over kvaliteten, og at flere enn meg vil finne disse sakene underholdende.

Jeg prøver å vektlegge dokumenterte hendelser fremfor myter, og er derfor rimelig nøye på å om mulig sjekke flere kilder for hver sak, selv om jeg ikke legger ved noen spesifisert kildehenvisning. Før du bruker denne bloggen som kilde i en skoleoppgave ville jeg derfor ha sendt meg en mail eller facebookmelding og bedt om å få mer utdypende kilder.

Jeg er også svært interessert i tips og innspill om potensielt aktuelle temaer og diskusjon om de jeg allerede har inkludert. Bruk kommentarfeltene i selve bloggen eller send en mail til:

enok.moe@gmail.com

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter