Archive for januar, 2012

All that she wants is another baby

fredag, januar 20th, 2012

Å produsere mange arvinger har historisk sett blant annet vært en strategi å sikre et godt ettermæle.

En advokat i Kanada presterte på 1930-tallet  å frembringe 36 arvinger, alle sammen født etter hans egen død.

(mer…)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter