Archive for the ‘religion’ Category

Them Bones

torsdag, oktober 28th, 2010

I 897 foregikk en ganske merkelig rettsak i Roma. En tidligere pave inntok tronen på nytt  for å møte anklager om sin egen udugelighet i jobben fremsatt av sin etterfølger. Selv om dette i seg selv hadde blitt opplevd som ganske merkelig i dag, var pavedømmet i middelalderen full av denne typen historier. Det som likevel gjorde denne saken unik var en liten detalj: Den anklagede hadde allerede vært død i nesten et helt år. (mer…)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Take me down to the Paradise City

søndag, oktober 24th, 2010

At jorden er rund, eller i hvert fall at overflaten er buet, har stort sett vært kjent og etablert så lenge folk har klart å se utover horisonten og legge to og to sammen. På tross av populærvitenskapelige vinklinger som fremstiller flat jord som det etablerte verdensbildet helt frem til Columbus heiste seil, var det på den tiden stort sett dypt religiøse tullinger som trodde på dette, ikke ulikt dagens kreasjonister i USA. En mann i USA startet også på 1870-tallet en egen religion basert på en mye fjernere vitenskapelig teori. (mer…)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter