Pictures of you

av Enok Moe

Midt på 1800-tallet ble spiritisme populært i deler av USA, og førte til en del fokus på livet etter døden og ideen om at åndene av avdøde holder seg rundt oss selv etter at kroppen deres er utgått på dato, og at det dermed burde gå an å få kontakt med dem. Stort sett var det åndemedier som via seanser foretok kontakten, men kanskje kunne den nye teknologen kalt fotografi brukes til å dokumentere disse åndenes eksistens?

Den som på 1860-tallet først bemerket seg med å påstå å ha tatt bilde av spøkelser var amerikaneren William Mumler. Det første åndefotografiet var et selvportrett hvor man tydelig kan se en skikkelse bak ham, tilsynelatende med armen beskyttende rundt halsen hans. Dette ble sagt å være hans søskenbarn, som døde 12 år tidligere. I sitt fotostudio tok han for en vanvittig blodpris bilder av klienter som ønsket kontakt med åndeverdenen, og siden dette var i tiden under og rett etter den amerikanske borgerkrigen var det svært mange av de besøkende som hadde mistet nære familiemedlemmer. De kunne ikke bestemme selv hvem de ville ha kontakt med, men fikk et portrett av seg selv sammen med en vag menneskeskikkelse de selv måtte prøve å dra kjensel på og som Mumler sa var «den i åndeverdenen som for øyeblikket føler seg mest knyttet til deg». Tilbudet var svært ettertraktet, og tiltrakk seg dessuten oppmerksomhet blant en del celebre personer. Mest kjent er nok bildet av presidentenken Mary Todd Lincoln med gjenferdet av sin ektemann Abraham Lincoln bak seg.

Mumler ble i 1869 anklaget for svindel og i rettsaken som fulgte var aktoratet grundig forberedt. En fotografiekspert som stilte i vitneboksen kunne anslå at han kom på i hvert fall 9 forskjellige måter bildene kunne ha blitt forfalsket på, og fulgte deretter opp med å demonstrere disse med slående resultater. Den enkleste metoden var at en hjelper stilte seg bak motivet et par sekunder av eksponeringstiden, noen andre innebar dobbeleksponering på fotoplater eller negativer. Det ble vist til at en del av åndene lignet mistenkelig på fotografier av Mumlers andre kunder som levde i beste velgående. Det kom anklager om at Mumler i noen tilfeller brøt seg inn hos kunder og stjal fotografier av deres slektninger. Selveste P.T. Barnum, en mann som selv hadde gjort karriere på å lure folk, vitnet mot Mumler og anklaget ham for å utnytte sårbare mennesker i sørgesituasjoner. Som ledd i bevisførselen sin la han også frem et bilde av seg selv med gjenferdet til Abraham Lincoln bak seg som bevis for at det eneste sjokkerende med disse bildene var hvor enkelt det var å lage dem.

Med ryktet fullstendig ødelagt etter et knusende tap i rettsalen, døde Mumler som en fattig mann i 1884.

I Crewe i England tok en tidligere snekker ved navn William Hope i 1905 opp arven etter Mumler. Fotografiteknologien hadde gått fremover, og bildene var nå nesten knivskarpe i forhold til de som ble tatt på Mumlers tid. Spøkelsbildene til Hope er da også ofte mer forseggjorte og åndene selv opptrer ofte bare som et ansikt innhyllet i lys eller svevende i luften i stedet for som helfigur. Med bakgrunn i disse bildene ble foreningen Crewe Circle startet opp. Den besto av seks fotografer som sammen produserte utallige åndeportretter, og var veldig nøye med å destruere negativene. Fra Crewe Circle ble oppdaget av erkebiskop Colley i 1908 vaks populariteten eksplosjonsartet, og kundegrunnlaget steg også ganske kraftig når første verdenskrig brøt ut i 1914, av tilsvarende grunner som hos Mumler. En av de største tilhengerene var forfatteren Sir Arthur Conan Doyle, som på tross av å være kjent for romanfiguren Sherlock Holmes – for mange selve symbolet på logisk og rasjonell tenkning – var helfrelst spiritist og trodde helhjertet på overnaturlige fenomener og spøkelser.

I 1922 ble Crewe Circle utsatt for en kritisk undersøkelse av den paranormale etterforskeren Harry Price. Skeptikeren Price bestilte et bilde og ga Hope en bunke fotoplater å bruke. Det Hope ikke visste var at Price på forhånd hadde merket platene. Det resulterende bildet av Price med sin åndevenn bar ikke det samme merket, og Price hadde dermed bevis for at Hope byttet ut platene med sine egne som allerede var preget med spøkelsets ansikt før bildet ble tatt. Price offentliggjorde funnene, men til tross for avsløringene forsvarte tilhengerene Crewe Circle, og Hope kunne fortsette å leve av åndebilder frem til sin død i 1933.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Tags: , , , , , , , , ,

One Response to “Pictures of you”

  1. naveren sier:

    Interessant lææsning, bra forfatta. Du kan herved få kron dæ sjøl som den beste bloggern i diverse artister.