Posts Tagged ‘Wergeland’

Too old to rock n’ roll

onsdag, november 17th, 2010

I løpet av sine 30 år som skarpretter hadde Anton Lædel 21 gjennomførte halshugginger, hvorav 19 skilte hodet fra kroppen på første hugg. Dessverre var det de to siste han ble husket for etter at han sluttet. (mer…)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter