Posts Tagged ‘Paris’

I would do anything for love (but I won’t do that)

tirsdag, oktober 26th, 2010

I 1914 slapp konen til den sosialistiske partilederen i Paris unna med mord, og denne feministen ble ironisk nok frikjent på grunn av mannsjåvisme (mer…)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter